СЛИВЕН

По инициатива на областния управител много деца вече ще пътуват безопасно до училище

По настояване на областния управител инж. Маринчо Христов и след инициирана от него среща на 15 ноември със заместник- кмета на община Сливен Пепа Чиликова, представител на Регионално управление на образованието, директора на Дирекция за социално подпомагане, директори на три училища и здравни медиатори, бе решен проблем с безопасното придвижване на ученици до училище.

Става въпрос за 79 деца, живеещи със семействата си в отдалечени райони със силно ограничен достъп до транспорт, които се обучават в ОУ” Юрий Гагарин ” – Сливен и ОУ” Братя Миладинови “- Сливен.

От началото на декември тези деца могат безпроблемно да пътуват до училище за своите класни занятия.

В ход е и намирането на решение за безопасното пътуване и ежедневното придвижване до основното училище в с. Чинтулово на още две деца, които със своите семейства живеят във вилната зона на селото.

Предприетите от областния управител действия имат за цел обхващане и
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Facebook Comments