СЛИВЕН

Представиха проекта „Укрепване на капацитета на Община Сливен в областта на социалните услуги и личната помощ“

Екипът на проекта „Укрепване на капацитета на Община Сливен в областта на социалните услуги и личната помощ“ представи целите, дейностите и продължителността на неговото изпълнение.

Предвижда се чрез него да се осигури плавно безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги. За предоставянето на информация относно ползването на социални услуги е създаден Информационно-консултативен център. Той се помещава в сградата на Център за работа с деца на бул. „Стефан Стамболов“ №6, където са ремонтирани и обзаведени три помещения.

Предвидени са обучения както на специалистите, които са пряко ангажирани с дейността на фронт-офиса, така и на доставчици на социални услуги в Община Сливен. За новонаетите служители ще се провежда групова и индивидуална супервизия. В резултат на проведените обучения се очаква 51 души от община Сливен, ангажирани с политиките в социалната сфера, да са повишили своите компетентности и умения за осигуряване на качествени и ефективни услуги на населението.

Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

Facebook Comments