Сливен

Предстои еднодневно обучение на преброители и контрольори в община Сливен

Общинската преброителна комисия за община Сливен, съвместно с ТСБ – Югоизток, организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Сливен.

Обучението ще се проведе в зала „Сливен“ по следния график:

  • 27.08.2021г., от 10 часа – обучение на преброители и контрольори за град Кермен и селата от община Сливен;
  • 30.08.2021г., от 10 часа – обучение на преброители и контрольори за райони от 001 до 035 от гр. Сливен;
  • 31.08.2021г., от 10 часа – обучение на преброители и контрольори за райони от 036 до 063 от гр. Сливен, резервни преброители и контрольори.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване 2021 можете да получите допълнителна информация на сайта https://census2021.bg/, да се запознаете с преброителните карти и инструкцията за попълването им.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

За контакти с отдел „СИ“ Сливен – тел. 044/ 613 414

По-подробна информация и списъците с одобрените кандидати са публикувани на сайта на Община Сливен: https://mun.sliven.bg/prebroyavane-2021.

Facebook Comments