СЛИВЕН

Приет бе окончателния вариант на Областната здравна карта

Комисия назначена със заповед на министъра на здравеопазването, обсъди и прие Областна здравна карта на  Сливен.

Заседанието се проведе в сградата на Областна администрация Сливен и беше председателствано от заместник областния управител Чавдар Божурски.

На него присъстваха представители на РЗИ, РЗОК-Сливен, представители на Районна колегия на Български лекарски съюз, Районна колегия на Български зъболекарски съюз, заместник-кметове на общини, представител на Българската асоциация за закрила на пациентите и др.

Здравната карта съдържа здравно-демографски данни за  Сливенска област, нуждата от лекари-специалисти в болнична и извънболнична помощ, специалисти по дентална медицина и други медицински лица. Определят се броят легла за активно болнично лечение, медицинските дейности за всички области, както и необходимата апаратура за диагностика на пациентите.

Областната здравна карта на област Сливен ще бъде изпратена в Министерството на здравеопазването. На базата на областните здравни карти ще бъде изготвена Национална здравна карта.

Facebook Comments