СЛИВЕН

Проектите на 26 сдружения вече са в ИСУН при общо 153 за страна

На 10 май в 17 часа приключи срокът, в който сдруженията по Закона за етажната собственост можеха да внесат в Общината документите за участие в новата национална програма за енергийна ефективност на жилищните сгради. Всички 80 сдружения на собствениците, пожелали да се възползват от общинската финансова помощ за енергийно обследване и технически паспорти, ще кандидатстват по програмата. Още 4 сдружения, които са възложили тези дейности със собствени средства, също са подали документи в указания срок.

Квалифицирани екипи от администрацията работят усилено за окончателното подготвяне на документацията и подават проектните предложения в ИСУН – 2020 /Информационна система за управление и наблюдение на средствата в България от ЕС – 2020/. Това е свързано с обработката на обемна документация от десетки страници за всеки жилищен блок. Благодарение на общинските специалисти до 11 май входираните в системата проектни предложения вече са 26. За сравнение, до същата дата общият брой на подадените в ИСУН проектни предложения от цялата страна е 153. Активните съвместни действия на Общината и на сдруженията на собствениците дават добър резултат. Важно е да се отбележи, че администрацията уведомява с имейл председателите на всяко сдружение за входящия номер и датата на подаване на проекта в информационната система.

„Направихме всичко възможно, за да мотивираме хората да се възползват от националната програма за енергийна ефективност“, заяви кметът Стефан Радев. Общината задели финансов ресурс от 1 млн. и 100 хил. лева, с който да покрие до 50% от разходите на сдруженията за енергийно обследване и изготвяне на технически паспорти на сградите. Кампанията започна още от края на миналата година, за да може максимален брой сдружения да се подготвят за кандидатстване. „Искам да благодаря на всички сдружения за проявената активност. Това прави нашата кампания успешна. Както е известно, последна ще е думата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Държавата, чрез МРРБ, ще определи одобрените кандидати по програмата“, коментира още Радев. Ползата за сдруженията, които няма да бъдат одобрени сега, е, че ще разполагат с готови документи за енергийно обследване и ще имат технически паспорти, които са задължителни за жилищните сгради. Така те ще могат да кандидатстват отново през втория етап на програмата.

Средствата за санирането се осигуряват от държавата по първия етап на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Facebook Comments