СЛИВЕН

Проект за обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги

Община Сливен предоставя на вниманието на гражданите проект за обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На вниманието на жителите на общината е предоставено и  Предложение за Национална карта на социалните услуги. Стъпката е в изпълнение на чл. 48, ал. 1 от Наредба за планирането на социалните услуги и в съответствие с дадени от Агенция за социално подпомагане методически насоки.

Анализът и предложението са публикувани на официалната страница на Община Сливен на посочения линк https://mun.sliven.bg/analiz-na-potrebnosti-ot-su-nv.

Мнения и предложения по Анализа и Националната карта могат да бъдат изпратени по електронна поща на адрес: [email protected] и [email protected], или предоставени в писмен вид в деловодството на Община Сливен.

Facebook Comments