БЪЛГАРИЯ

Прокуратурата: КЕВР да намали цената на водата заради ниското качество

Нито един от ВиК операторите не е изпълнил напълно всички показатели за качество на предоставените услуги през миналата година. Това става ясно от от проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Припомняме, че след медийни публикации за лошото състояние на водопреносната мрежа в страната, през месец февруари Върховната административна прокуратура възложи на КЕВР да направи проверка.

В представените от КЕВР резултати е заключено, че при нито един от ВиК операторите не е било установено пълно изпълнение на всички показатели за качество през 2019 г., според одобрените нива в бизнес плана. От общо 29 дружества с одобрен бизнес план 5 са отчели над 50% неизпълнение, 11 са отчели между 40-50% неизпълнение, при останалите 13 дружества неизпълнените нива на показатели за качество варират между 7 и 11.

Заради редица нередности, изброени в доклада на КЕВР, ВАП възложи на председателя на комисията да потърси административно-наказателна отговорност за неизпълнение на показателите за качеството на ВиК услугите от съответните оператори и да направи финансови корекции на цената на водата.

Facebook Comments