СЛИВЕН

Проучване: Над 5% от хората в Сливенско са заминали на гурбет в чужбина през последните десет години

Над 5% от населението на Сливенска област е заминало да работи в чужбина през последните десет години. Това показват данните от проучване на  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

Област Сливен е сред най-големите „донори“ на работна сила за държави като Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия, Австрия, Франция и Чехия.

Основната причина хората да търсят работа извън граница  е заплащането. Близо 96 на сто от емигрантите очакват по-високи заплати от тези, които са получавали тук, като се надяват да натрупат спестявания, които да им помогнат в бъдеще. 

В чужбина работят хора на всякаква възраст – от 18 до 55 години. Преобладават обаче активните българи над 30 години, сочат данните на Инспекцията по труда.

От гледна точка на пола, мъжете преобладават в съотношение 53% към 47%, но делът на жените постепенно нараства с повишаване на възрастта, като при възрастовата група 46 – 55 години те вече доминират.

През последните години обаче делът на гурбетчиите, които търсят препитание зад граница, бележи спад. Като част от причините за това са наложените ограничения покрай коронавируса и рецесията в Европа в резултат на пандемията и войната в Украйна.

Цялото изследване е достъпно на следния линк: „Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508.

 

Facebook Comments