СЛИВЕН

Първите сдружения на собствениците вече получиха парите си от Община Сливен за обследване на блоковете

Първите 14 сдружения на собствениците в Сливен вече получиха средствата си от предвидените 50 процента общинско подпомагане за извършване на енергийно и техническо обследване на многофамилните сгради.

В Община Сливен продължава приемането на приемно-предавателните протоколи и технически паспорти на останалите сдружения, на база на които се сключва договор за предоставяне на финансова подкрепа.

Сдруженията, които са кандидатствали за общинско финансиране до този момент, са 80. Припомняме, че по предложение на кмета Стефан Радев, окончателният размер на сумата за подпомагане е на стойност 1, 200 млн. лева.

В Общината са внесени и първите 7 пакета документи за кандидатстване по националната програма и подаването им в системата ИСУН. Важно е собствениците на жилища да знаят, че дори и да не бъдат одобрени от Министерството на регионалното развитие по националната програма, техните сгради ще получат важни документи от обследването, за което Общината ги подпомага.

С енергийното обследване и техническия паспорт ще могат да кандидатстват и по следващи програми. Те ще имат вече и технически паспорт, който е задължителен за сградите, макар и сроковете да бяха отлагани.

Facebook Comments