СЛИВЕН

РСПБЗН-Сливен с мерки за пожарна безопасност при пролетното почистване

Със затопляне на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти, информират от  Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Сливен.

Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създават опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар.

Практиката показва, че при палене на суха растителност без спазване на необходимите мерки за пожарна безопасност, огънят може да засегне сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застраши човешки живот. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня. Тази опасност значително се увеличава при наличие на вятър. Възникналите пожари нанасят материални и екологични щети и в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресурс.

За периода от 01.01.2022 г. до 23.03.2022 г. екипи на РСПБЗН-Сливен са реагирали на 95 сигнала за произшествия, 69 от които пожари от сухи треви и отпадъци.

За да се избегнат подобни случаи е необходимо при извършване на пролетното почистване да се знаят и спазват следните основни правила:

  • изгарянето на отпадъци се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, отстоящи на безопасни разстояния от сгради и горими материали, като предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за  гасене – съдове с вода, пясък, негорими  тупалки;
  • абсолютно е забранено обособяването на нерегламентирани сметища и запалване на горими отпадъци в тях;
  • да не се пали огън в близост до стрехи и под клони на дървета;
  • във ветровито време, да не се пали огън на открито, тъйкато запалените частици може да бъдат разнесени на  големи разстояния, пламъкът да се разпространи бързо и огънят да обхване значителни площи;
  • да не се пали огън във ветровито време;
  • в никакъв случай, не оставяйте запален огън без постоянно наблюдение, до пълното му изгасяване;
  • особено внимателни трябва да бъдат собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии и извършват изгаряне на събраните горими отпадъци. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 метра от горските масиви;
  • при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;
  • стриктно спазване на забраната за изгаряне на изсъхналата тревна растителност в земеделските земи. Съгласно чл.6, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи това категорично е ЗАБРАНЕНО.

При забелязване на признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е задължително бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания 112. При възможност може да се започне гасене с подръчни средства, без да се поема излишен риск.

От Пожарната в Сливен напомнят, че са необходими отговорност и съзнание във всеки един от нас за спазване на противопожарните изисквания при пролетното почистване – гаранция за недопускане на нежелани запалвания през този период.

Facebook Comments