СЛИВЕН

РУО – Сливен: От 5 до 7 юли седмокласниците подават документи за прием в гимназиите

От 5 до 7 юли седмокласниците в област Сливен могат да подават заявления за прием в VIII клас, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено вкъщи по електронен път или на хартиен носител чрез посещение в едно от разкритите училища-гнезда, а именно:

  • Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;
  • Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;
  • Основно училище „Христо Ботев“ – Сливен;
  • Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора;
  • СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел;
  • СУ „Неофит Рилски“ – Твърдица.

Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. Всяко от тях може да бъде посетено и използвано по избор на учениците и на родителите им, за тяхно удобство. Работното време ще бъде от 8.00 ч. до 18.00 ч. При подаване на заявление в училището-гнездо е задължително да присъства родител /настойник/ на ученика. В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.

Документите, които следва да се подадат, са:

  • заявление за участие в класиране по образец с подредени желания /предоставя се на ученика в училището-гнездо/;
  • копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка /представя се и оригиналът за сравняване/.

Ученици, придобили основно образование преди настоящата учебна година, както и ученици от училища на чужди държави, също могат да кандидатстват за приемане в VІІІ клас, но следва да се обърнат за повече информация към РУО – Сливен.

В последните години все повече ученици предпочитат да подават заявленията си по електронен път, без да посещават училище-гнездо. Ако вкъщи не разполагат с необходимите технически средства или имат нужда от подкрепа от специалист, учениците и родителите могат да се обърнат за съдействие /ползване на техника и помощ от компетентно лице/ към училището, в което ученикът е завършил седми клас.

Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 12.07.2022 г.

Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, в срок 13 –  15 юли 2022 г. В същия срок може да се подаде заявление за участие във втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията.

Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:

  • не са приети на първи етап – те участват, без да подават заявление за втори етап;
  • са приети по второ или следващо желание, но не са се записали – в този случай заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е приет.

Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от първия етап или на по-предно свое желание. След обявяване на резултатите класираните ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класирани.

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За участие в третия етап се подава заявление, в което се подреждат желанията за обявените свободни места в паралелки.

При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското свидетелство /за прием в професионални паралелки/.

Допълнителна информация може да бъде получена чрез училищата, в които се обучават седмокласниците, както и  чрез електронната страница на РУО – Сливен, раздел Прием.   

Facebook Comments