България

Само с електронни рецепти от 1 юни

Рецепти на хартия ще се издават до 31 май 2021 г., а от 1 юни всички предписания за лекарства ще бъдат издавани само електронно. Това съобщават от Националната здравноосигурителна каса. Новата Наредба е обнародвана в „Държавен вестник“ на 7 май.

Издадените от 1 до 6 май (включително) рецепти се изпълняват по досегашния ред, уточняват от Здравната каса.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е информирала регионалните си подразделения, които от своя страна да запознаят своевременно договорните си партньори – изпълнителите на медицинска помощ (ПИМП и СИМП) и аптеките, за посочената по-горе промяна в Наредба № 4.

Facebook Comments