СЛИВЕН

Свикват извънредна сесия на Общинския съвет в Сливен

Извънредно заседание на Общински съвет – Сливен ще се проведе утре, 14 октомври. Председателят на местния парламент Димитър Митев поясни, че това се налага поради необходимостта от упълномощаване на представителя на Община Сливен за участие в Общото събрание на ,,Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, гр. Сливен, което е насрочено за 20 октомври 2020 г.

На последното предстои да бъдат предложени за гласуване две важни решения. Едното касае приемане на нов съдружник в дружеството – ,,Български ВиК холдинг” ЕАД, второто решение е ,,ВиК-Сливен” ООД да получи финансиране от ,,Български ВиК  холдинг” ЕАД в размер до 1,5 млн. лв. и за сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни проект на договор за заем. Средствата да се използват за покриване на безспорните просрочени задължения за ел. енергия на ,,ВиК-Сливен” ООД към ,,ЧЕЗ Трейд България” ЕАД.

Утрешната извънредна сесия ще се проведе в зала ,,Май” от 9.30 часа, при спазване на противоепидемичните мерки.

Редовната октомврийска сесия на общинския съвет по традиция ще бъде тържествена и ще се проведе на 26 октомври – Димитровден, празника на град Сливен.

Facebook Comments