СЛИВЕН

Сливен с пет нови електрически автобуса и интелигентна билетна система

На 23 април Община Сливен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Екологосъобразна мобилност” на Национален план за възстановяване и устойчивост. Проектното предложение е с кандидат Община Сливен и ще се изпълнява в партньорство с Община Ямбол и „Пътнически превози” ЕООД-Сливен. Основната цел е създаването на обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, реализация на ефективна свързаност между градските и селските райони, изпълнение на мерки за развитие на екологичен и безопасен транспорт и транспортни системи.

За Община Сливен са заложени дейности по доставка на пет електрически автобуса, доставка и монтаж на една зарядна станция, въвеждане на интелигентна билетна система за продажба и контрол на билети и карти и изпълнение на осветеност и сигнализация на десет пешеходни пътеки.

За Община Ямбол са предвидени: изграждане на 10 километра велосипедна инфраструктура, разработване на Генерален план за организация на движението и осветеност и сигнализация на десет пешеходни пътеки.

Общата стойност на проекта е 10 087 061,67 лв., от които: 7 590 100,50 лв. безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост; 579 255,00 лв. допълващо национално финансиране и 1 917 706,17 лв. собствен принос на крайните получатели. Срокът за изпълнение на всички дейности е две години.

Facebook Comments