СЛИВЕН

Сливен e домакин на форум на общините от Югоизточния район за планиране

Регионален дискусионен форум на тема „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточен район за планиране ще се проведе в Сливен на 23 и 24 март. Ще присъстват представители на общините Сливен, Стара Загора, Карнобат, Айтос и др. Поканени са ръководители на звена и експерти, ангажирани с подготовката, управлението и изпълнението на общински проекти, както и заместник-кметове с ресор проекти и програми, инвестиции и икономическо развитие.

Мястото на провеждане на форума е хотел „Национал Палас“. Ще стартира на 23 март от 14 часа.

Целта е, в работен формат, общинските експерти от Югоизточния регион за планиране да обсъдят изпълнението и координацията на интегрирания териториален подход по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г., включително партньорството между общините-бенефициенти на ПРР и общините-бенефициенти на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Сред фокуса на обсъжданията са още разработването на концепциите за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/, прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ и разработването, оценката и финансирането на проектните предложения.

В програмата на форума е включено също така и представянето на Програма УРБАКТ IV 2021-2027 г. (URBACT) и споделянето на опит от досегашното участие на български общини по програма УРБАКТ III 2014-2020 г., както и представяне на инструмента на Европейската инвестиционна банка ELENA, чрез който общините могат да използват безвъзмездна техническа помощ за инвестиции в енергийна ефективност, ЕЕ и ВЕИ в сгради и иновативен градски транспорт.

Facebook Comments