СЛИВЕН

Сливналии недоволни от новите правила за саниране на жилища

Масово недоволство предизвикаха новите правила за безплатно саниране на жилища, които бяха представени по време на информационна среща в зала „Май“, организирана от Общината  с разяснителна цел.

По време на събитието стана ясно, че са допустими всички многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. При желание да кандидатстват, те трябва най-напред да създадат и регистрират Сдружение на собствениците, съгласно Закона за управление на етажната собственост.

За разлика от предишната програма обаче, преди подаване на документите за участие, трябва да бъде извършено енергийно обследване и да бъде издаден технически паспорт на сградата, което ще струва ориентировъчно между 500 и 1 000 лева на жилище, в зависимост от големината на имота. Домакинствата ще трябва да заплатят сами този разход, а ако блокът бъде одобрен за саниране, средствата ще бъдат възстановени на собствениците. Ако това обаче не се случи, сметката остава за гражданите, поне според сегашните правила.

Хората с тревога заявиха, че въпреки желанието си да участват в програмата, новите изисквания, които държавата е поставила, са непосилни за мнозина.

Промяна има и по отношение на методологията за одобрение. Вече няма да се прилага принципът „първи подал, първи одобрен“, а ще се въведат критерии за подбор, които ще „филтрират“ кандидатите. За целта ще бъдат разписвани проектни предложения, които ще бъдат оценявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Ако проектът с описание на мерките за енергийна ефективност не събере достатъчно точки, той автоматично ще бъде отхвърлен и няма да получи финансиране.

Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В” или по-висок. За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако са посочени в енергийното обследване. Няма да се финансира подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Важно уточнение е, че програмата все още не е отворена за кандидатстване. Очаква се да стартира в средата на месец ноември.

Дотогава предстои окончателното утвърждаване на условията за кандидатстване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Възможно е в процеса на разглеждане и отразяване на постъпилите становища и коментари от общественото обсъждане, което приключи на 30 октомври, пакетът документи по процедурата да претърпи изменение.

Това дава надежда на сливналии, които се надяват, че държавата ще прояви разум, прецизирайки изискванията, така че да се осигури равен достъп на всички хора до европарите по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Facebook Comments