РЕГИОНИ

Стартират безплатни медицински прегледи в малките населени места на община Нова Загора

В резултат на активната политиката на Община Нова Загора, от 4 декември 2023 г., понеделник, стартира нова програма в общината:  „Здравна грижа на място“. Общинското ръководство инициира осигуряването в малките населени места на лекари, които да осъществяват безплатни профилактични прегледи за жителите им. Идеята много бързо достигна до своята реализация, за да могат живеещите извън града семейства в пенсионна възраст, самотноживеещи лица и хора със затруднено придвижване, да имат достъп до професионална здравна грижа.

Община Нова Загора и МБАЛ  „Света Петка Българска” ЕООД обединяват усилията си в името на просперитета на хората от нашата община. Ежемесечно във всяко населено място, по предварително определен график, ще се провеждат безплатни общи медицински прегледи, които включват електрокардиограма и изследвания на кръвна захар и кръвно налягане. Датите за населените места ще бъдат определяни със съдействието на кметовете по места и, за удобство на жителите,  ще бъдат обявявани в началото на месеца. При наличието на повече желаещи, ще бъде уточнена допълнителна дата.

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева изказва благодарност към трите лекарки, д-р  Дичева, д-р Василева и д-р Велева, които ще се включат напълно безплатно – на доброволчески принцип, за да се осъществи професионалната здравна грижа. Новата програма е изцяло местна инициатива. Бързият път от зараждането на идеята до ефективното й претворяване в действие, е показателен за това, че различни институции, обединени от една хуманна цел, могат да постигнат ползотворно сътрудничество, насочено към хората и тяхното добруване.

Facebook Comments