СЛИВЕН

Стартира есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Сливен

Община Сливен организира мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране. Той ще бъде достъпен до гражданите на 27 и 28 октомври от 10 до 16 часа в ж. к. „Българка“ (паркинг, западно от хипермаркет „Кауфланд“, до „Битака“).

Домакинствата ще имат възможност да предадат:

Ø Живак и живакосъдържащи уреди (живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак);

Ø Лакове и бояджийски материали;

Ø Домакински препарати и химикали.;

Ø Мастила и замърсени опаковки;

Ø Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

– Живак и живакосъдържащи уреди – живачни термометри и ампули, прекъсвачи,

живак (с изключение на луминесцентни лампи);

– Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за

боя, терпентин и др;

– Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др.;

– Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

– Негодни препарати за растителна защита – пестициди;

– Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци. След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта и ги предайте в мобилния събирателен пункт на обявените дати. Кампанията се организира със съдействието на „Балбок инженеринг“ АД.

За повече информация: www.balbok.com

 

Facebook Comments