ИНТЕРВЮТА И КОМЕНТАРИ СЛИВЕН

Стефан Радев: За първи път всички села от община Сливен ще могат да кандидатстват за европейски средства по ПРСР

За първи път всички села, намиращи се на територията на община Сливен, ще могат да кандидатстват за средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), заяви пред журналисти кметът Стефан Радев. Това ще даде възможност на малките населени места да се възползват от допълнителни средства както за местния бизнес, така и за обновяване на инфраструктурата.

До този момент това не беше възможно заради изисквания на Програмата, според които за “селски район” се приемаха общини, в които няма населено място с население над 30 000 души. По този начин, автоматично, селата от Сливенска община не бяха допустими бенефициенти и нямаха равен достъп с останалите малки населени места до европейските пари.

Промени, заложени в ПРСР, сега дават шанс на сливенските села да участват в Местни инициативни групи, в обединение със „селска община“, които ще могат да кандидатстват за финансиране по проекти. Местните групи, по своята същност, са сдружения на публичния, частния и НПО сектори, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

„Чрез МИГ-овете се отдава възможност и нашата община да се включи в партньорство със „селски общини“. Радвам се, че след доста интензивни и продължителни преговори успяхме да сключим споразумения с всички наши съседи и всички населени места от община Сливен ще бъдат включени в някоя от местните инициативни групи“, допълни още кметът Стефан Радев.

Община Сливен ще се включи в „МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа“ и „МИГ Стралджа – Сливен“. Сливен ще участва и в създаването на „МИГ Котел, Сливен и Върбица“. Това стана възможно, след като Общинският съвет гласува предложенията на заседанието си вчера. Досега Общината има сключено споразумение за „МИГ Твърдица – Сливен – Долината на прасковите“.

Селата от Сливенско, които влизат в „МИГ Твърдица – Сливен – Долината на прасковите“, са Бинкос, Бяла, Гавраилово, Голямо Чочовени, Градско, Малко Чочовени, Новачево, Селиминово, Струпец, Чинтулово, Старо село, Злати войвода, Въглен и Ковачите.

В „МИГ Стралджа – Сливен“ ще участват селата Блатец, Горно Александрово, Глушник,  Драгоданово, Желю войвода,  Калояново и  Трапоклово.

Към „МИГ Котел, Сливен и Върбица“ ще могат да се присъединят селата Божевци, Изгрев, Ичера, Зайчаре, Камен , Гергевец, Раково, Самуилово, Сотиря, Средорек, Стара река, Тополчане, Глуфишево, Николаево, Панаретовци и Мечкарево.

В изпълнението на дейностите на „МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа“ ще могат да участват селата Крушаре, Чокоба и Бозаджии.

Предстои подписване на споразумение и с Нова Загора за последните четири села от Сливенска община.

 

Facebook Comments