СЛИВЕН

Стефан Радев: Мащабни проекти в образователната инфраструктура са изпълнени за четири години в Сливен

„Когато казваме, че образованието е приоритет, това трябва да се изразява в реални действия и реални инвестиции в инфраструктурата. Показали сме, че го правим“. Това заяви кметът Стефан Радев през журналисти, когато представи отчета си за свършеното по време на мандата, който включва и сектор образование.

През последните четири години са извършени мащабни дейности за подобряване на образователната инфраструктура в общината. Обновени са пет детски градини – „Мак“, „Зорница“, „Детство“, „Вержин и Хаик Папазян“, „Звездица“, която не е била ремонтирана от създаването й през 1975 г. Изпълнен е и поетият ангажимент за разширяване на училището в село Тополчане, което е започнало преди 30 години.  

Общината работи и по осем проекта на Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на МОН. Сред тях са кв. „Надежда“ и селата Сотиря, Тополчане, Чинтулово, Селиминово, Гавраилово.

Реализирането на проектите ще доведе до увеличаване на капацитета на съществуващите детски градини и училища. Ще се създаде възможност за по-пълен обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в кварталите на Сливен и населените места в общината, където не са осигурени условия за това.

Изпълнява се програма за обновяване на училищните дворове и към момента са изпълнени дейностите в СОУ „П. К. Яворов“, дворът на сграда към езиковата гимназия, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Константин Константинов“, ППМГ „Добри Чинтулов“, където са направени и други ремонти. Преобразувано е ОУ „Черноризец Храбър“ в обединено.

„Образованието като базова дейност е свързано и с демографските процеси в страната и с така важния въпрос за доходите на хората“, смята кметът. Той подчерта, че  без подобряване на средата и на отношението към образованието, в дългосрочен план не можем да очакваме качествено ново равнище на доходите.

Facebook Comments