ИНТЕРВЮТА И КОМЕНТАРИ СЛИВЕН

Стефан Радев пред “Канал 6”: От 23 януари започва приемът на документи за отпускане на финансова помощ за енергийно и техническо обследване на блоковете

От 23 до 27 януари, включително, Сдруженията на собствениците могат да подават заявления за отпускане на финансова помощ от Община Сливен за енергийно и техническо обследване на жилищните сгради, заяви пред “Канал 6” кметът Стефан Радев.

Право за участие имат Сдруженията, които ще кандидатстват по Процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, Национален план за възстановяване и устойчивост.

Документите ще се приемат на обявените дати, от 8 до 16,30 часа, в Центъра за административно обслужване в сградата на администрацията /откъм фонтаните/. 

Финансовата подкрепа от Общината ще е в размер на 50% от стойността на енергийното обследване, което ще бъде извършено от наетите от Сдруженията фирми-изпълнители. Общият размер на предвидените от местния бюджет средства е 300 000 лева.

Заявления ще се подават само на хартия в Центъра за административно обслужване. Те ще бъдат разглеждани по поредността на входирането им в администрацията, на принципа за правото на първия. За да се спази поредността, няма да се допуска кандидатстване по електронен път. Заявленията ще бъдат разглеждани от комисия, чиито заседания ще са публични.

Facebook Comments