СЛИВЕН

Стефан Радев: Съветници саботираха Общината за важни решения, свързани с бюджета и чистотата

„Очевидно призивите ни за отговорно отношение не са стигнали до всички общински съветници. Приемам днешното гласуване като саботаж на Общината, в което надделяха тясно партийните интереси на отделните партии. За някои от тях това е разбираемо, но други ме учудват с поведението си”, коментира пред журналисти кметът Стефан Радев провелото се заседание на Общинския съвет, на което не достигнаха гласове да се приемат изменението на бюджета, бюджетната прогноза, план-сметката за чистотата за тази и следващата година.  

„Алтернативата сега е Общината да намали деятелността си, да намали дейностите по чистота и сметосъбиране, да намали инфраструктурните ремонти. Това не е добър вариант за гражданите. Не чух аргументи по същество. Кольо Милев беше единствен, който се изказа по същество, но без никакви факти и реална информация и въпреки това неговата позиция беше подкрепена от болшинството от съветниците. Ние ще продължим с политиката си да търсим мостове към всички групи, така че да осигурим на гражданите по-високо ниво на услуги от това, което е било до момента, а не по-ниско от това, което сме постигали досега”, каза кметът.

Неприемането на план-сметката за чистотата за 2024 година означава намаляване на кратността на сметосъбирането и намаляване на други дейности по чистотата.

„За 2024 година предвиждахме повече дейности, а сега  ще трябва да работим с тази от 2023 година, което означава да намалим обема от работата, за да се вместим в същите финансови средства. На всеки е ясно, че цените отпреди 4 години не са същите и няма как да очакваме на цена отпреди 4 години да изпълняваме същия обем работа. Нашата цел досега винаги е била да увеличаваме кратността, да отделяме повече средства за почистване на нерегламентирани сметища, да увеличаваме площта на улиците, които се почистват”, допълни кметът.

Въпреки че предложението за кандидатстване пред Фонд „ФЛАГ” бе прието, поемането на дълг е под въпрос, защото разходването на средствата зависи от актуализацията на бюджета, която не бе подкрепена. „Предстои нашите юристи да се произнесат как можем да действаме в тази ситуация и дали общината ще загуби тези средства”, поясни Стефан Радев.

Той се надява във времето, което остава до края на годината, да се намери начин тези точки да бъдат гласувани, защото са важни за цялата община и нейните жители.

Facebook Comments