СЛИВЕН

Стоян Марков: Община Сливен има одобрени планове и концепции по европейски образец за следващите 10 години

Община Сливен има одобрени планове и концепции, отговарящи на европейските регламенти и насоки за развитие на регионите през следващите 10 години. За това информира заместник-кметът Стоян Марков. Стратегическите документи за планиране на Общината отговарят на всички условия за кандидатстване с проекти по предстоящите програми, финансирани от Европейския съюз за 10 години напред.

Ръководството на Общината води целенасочена политика за подобряване на инвестиционния климат и привличане на инвеститори с цел повишаване на заетостта, подобряване състоянието на градската среда, образователната, социалната и културна инфраструктури, благосъстоянието на населението ѝ и подобряване качеството му на живот, каза Марков.

През последните 4 години е свършена много предварителна работа, свързана с подготовка на общинските стратегически документи за планиране, програмиране и идентифициране на конкретни цели, приоритети и проекти, необходими за посрещане на новия програмен период. Всички изготвени и одобрени стратегии и планове са съобразени с изискванията на Европейската комисия за развитие на регионите.

Община Сливен е изпълнила всички необходими задължителни условия от Европейския съюз през новия програмен период 2021-2027 г. Като резултат са налице изготвени, одобрени и влезли в сила Общ устройствен план (ОУП), който обхваща цялата територия на община Сливен, План за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027(ПИРО), План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) 2022-2030, Концепция за интегрирани териториални инвестиции 2021-2027/КИТИ/, Подробен устройствен план за територия – частна общинска собственост на бившето летище „Бършен” и други.

Направено е обследване и е изготвен икономическият профил на широкия регион Сливен-Ямбол, като са предприети действия по устройствено планиране, програмиране и подготовка на концепции за интегрирани териториални инвестиции между общините в региона.

Община Сливен има един от най-добре подготвените екипи сред общините в региона и страната за общинско планиране, подготовка и изпълнение на проекти с европейско финансиране, допълни Марков.

Общината е носител на две отличия за добри практики при изпълнение на европейски проекти за изминалия програмен период. За цялостната си дейност е отличена с награда в категорията „Най-отговорен поглед в бъдещето” от Управляващия орган на ОПРР за 2021г., а след проведено изследване на Асоциация „Прозрачност без граници” получи престижното „Отличие за прозрачност и добри практики в отчетността при изпълнението на европейски проекти” за 2022 г..

Всички стратегически документи са публично достъпни и могат да бъдат разгледани и прочетени на интернет страницата на общината.

Facebook Comments