СЛИВЕН

Търсят решение на проблема с безводието в сливенското село Чинтулово

Областният управител Минчо Афузов се срещна с жителите на село Чинтулово. Повод за публичната среща бе ескалиращият многогодишен проблем с водоснабдяването на населеното място. В обсъжданията с жителите на селото участие взе и управителят на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД инж. Пламен Трифонов.

Жителите на Чинтулово се оплакаха от тежко безводие – особено в някои части на селото, и от многобройните дадени, но неизпълнени до момента обещания за подобряване на ситуацията. Негодуванието на хората бе насочено и към несправедливото разпределение на водния ресурс, тъй като част от населението получава добро водоснабдяване без да плаща, а друга немалка част от клиентите на ВиК са редовни платци, но често остават без вода, което е крайно неприятно и недопустимо в летните месеци.

След провелата се оживена дискусия стана ясно, че новото ръководство на водоснабдителното дружество търси решения и проучва възможностите за увеличаване на водния дебит за Чинтулово чрез нов сондаж. Това обаче не може да реши дългосрочно съществуващия проблем – поради значително завишената консумация на вода, на фона на остарялата водоснабдителна мрежа, проектирана през 70-те години за три пъти по-малко по численост население.

Според областния управител г-н Афузов, през последните години са пропуснати редица възможности за проектиране и финансиране по оперативните програми на нов воден цикъл за село Чинтулово, което би решило устойчиво проблема с водоснабдяването на населеното място. „Ако това беше направено, сега нямаше да се налага да тушираме назряващото напрежение“, добави той.

От страна на управителя на ВиК – Сливен бе поет ангажимент да бъдат предприети действия за ограничаване и преустановяване на неправомерните присъединявания към водопреносната мрежа.

Жителите на Чинтулово заявиха сами, че са склонни да приемат регламентиран и предвидим воден режим, стига да получат разрешение за това от местната власт.

Facebook Comments