СЛИВЕН

Удължават с два дни раздаването на хранителни продукти за нуждаещи се в Сливен

Българският Червен кръст удължава с два дни раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти  само за град Сливен.

Раздаването ще продължи до 27 ноември 2020 г. (включително). Всички правоимащи ще получат по 22,710 кг от 16 вида хранителни продукти.

Припомняме кои групи лица имат право да получат помощта:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2018 г./2019 г.);
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД (м. август 2020 г.);
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10 а от ЗСПД (2019/2020);
  • Лица с над 90 процента увреждане, при определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 363 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ (м. август 2020 г.);
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД (м. август 2020 г.);
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД (м. август 2020 г.), а по отношение на еднократните помощи за периода от 01.01.2020 до 31.08.2020 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19,подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Раздаването се извършва в обособените за целта места: пункт № 1 на  ул. „Георги Икономов“ 2 и пункт № 2  на бул. „Цар Симеон“ – тролейбусното депо /за кв. „Надежда”/.

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност, при спазване на всички противоепидемични мерки срещу COVID-19.

 

Facebook Comments