България

Удължават учебната година за над 300 училища

Учебната година се удължава за малко над 300 училища, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Причината е, че в края на 2020 г. те са прекъснали временно обучението на учениците от 1. до 6. клас. Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от 4. до 6. клас и съответно три седмици за учениците от 1. до 3. клас за задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал или за извънкласни дейности по интереси, участието в които е по желание на родителите.

Вторият учебен срок за 1. до 3. клас приключва на 23 юни 2021 г., а за 4. до 6. клас – на 30 юни 2021 г. Това предвижда заповедта на бившия министър на образованието и науката Красимир Вълчев.

Всяко училище ще публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано.

Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юни 2021 г., за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профили „Математика“ и „Природни науки“.

Facebook Comments