СЛИВЕН

Уроци по горска педагогика се проведоха в три сливенски училища

Часове по горска педагогика проведоха експерти от Изпълнителната агенция по горите и “Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен с ученици от сливенски училища.

От 11 до 13 май децата от IV ОУ „Димитър Петров“, III ОУ „Д-р Иван Селимински“ и НУ „Васил Левски“ участваха с ентусиазъм в интерактивните занимателни уроци. Чрез тях те научиха какво представлява професията на лесовъда, защо не трябва да се замърсява природата, какво представлява екосистемата и още интересни факти от природата и работата на горските експерти. Децата се запознаха с чудния животински и растителен свят с помощта на много забавления и игри. Учениците не спестиха въпросите си към отзивчивите експерти и по теми като защита на горите и дивеча, как се гасят пожарите и кога е разрешено добиването на дървесина.

Целта на експертите от ИАГ и ЮИДП бе изпълнена – погледите на децата бяха запалени за каузата да съхраняват и почитат природата. Малчуганите бяха запознати и с редките птици, които се нуждаят от защита – като Малкия креслив орел и опазване на гнездящата популация в България.

Проведените уроци бяха част от дейности по проект LIFE 18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“.

Facebook Comments