СЛИВЕН

Условия за издаване на карти за пътуване на деца и ученици в Сливен

“Пътнически превози – Сливен” ЕООД информира гражданите относно реда и условията за издаване на карти за пътуване на деца и ученици на територията на община Сливен.

1. Деца и ученици, до 10 навършени години, пътуват безплатно в градския и междуселищен транспорт, срещу издадена карта за пътуване.

2. Карти за деца, до 10 навършени години, които пътуват по градските линии, се издават във всички пунктове за продажба на билети и карти, намиращи се на спирките на градския транспорт. Необходимо е да бъде представен акт за раждане или служебна бележка от учебното заведение.

3. Картите за деца, до 10 навършени години, които пътуват по междуселищните линии, се издават в пунктовете за билети и карти пред ДКЦ-2 и на спирката срещу Автогарата. Необходимо е да бъде представен акт за раждане или служебна бележка от учебното заведение.

4. Карти на ученици, навършили 10 години, се издват за срок от 1 месец. Цената за една линия е 12.00 лв., а за цяла градска мрежа – 18.00 лв. Издават се във всички пунктове за билети и карти, намиращи се на спирките на градския транспорт, срещу представена ученическа карта или заверена бележка от учебното заведение и снимка.

5. Карти на учениците, които са навършили 10 години, до 7. клас (включително), пътуващи от селата до учебните заведения в Сливен, са с цена от 18.00 лв. и се издават в пунктовете за билети и карти пред ДКЦ-2 и на спирката срещу Автогарата, срещу представена ученическа карта или заверена служебна бележка от учебното заведение.

6. Учениците от 8. до 12. клас пътуват с безплатни карти от селата до учебните заведения в Сливен, след представен списък от училищата. Картите се издават в пункта за билети и карти срещу Автогарата, срещу ученическа карта и актуална снимка.

Facebook Comments