СЛИВЕН

Утре голяма част от Сливен остава без вода

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че ще бъде спряно водоподаването във Висока зона на 15.02.2023 г. от 08:00 до 20:00 часа. 

Засегнати райони:

  • пл. „Стоил Войвода“, ул. „Кутелка“ и ул. „Великокняжевска“; 
  • кварталите Комлука, Кольо Фичето, Република, Българка, Сини камъни, Ново село и Вилна зона;

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

“Водоснабдяване и Канализация – Сливен “ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Facebook Comments