СЛИВЕН

Учениците от Сливенско с най-ниски резултати на матурите след 7 клас

Учениците от област Сливен са с най-ниски резултати на матурите след 7 клас в цялата страна. Средният брой точки на изпита по математика е 25,29, а по БЕЛ – 40,97.

Най-добре на изпитите са се представили седмокласниците от София-град, Смолян и Варна. Средният резултат за страната е 55,04 точки.

По български език и литература седмокласниците са се справили успешно със задачите с избираем отговор. Повече от 3 000 ученици са получили максимални или много близко до максималния брой точки от работата си върху тези задачи. Умеят да намират и извличат информация от текст, посочват от МОН. Над 75% от седмокласниците не се затрудняват при определянето на синоними и антоними. Две от задачите с избираем отговор са затруднили учениците: определяне вида на употребено в изречение местоимение и определянето на вида на изречение по състав.

При въпросите със свободен отговор най-трудна се е оказала 25. задача. Учениците трябваше да разтълкуват внушенията на стихове от одата „Опълченците на Шипка“, като близо 2/3 от седмокласниците са се затруднили.

На изпита от националното външно оценяване по български език и литература с 0 точки са 0,3 % от явилите се ученици.

Средният резултат, постигнат от седмокласниците на националното външно оценяване по математика, е 35,29 точки. Той е съизмерим с резултата, постигнат през миналата година. Максимален резултат от 100 точки имат 262 ученици, а 180 ученици имат 0 точки. Повече от половината ученици успешно са се справили със задачите, свързани с пресмятане на числов рационален израз и с решаване на неравенство.

Около 37% от седмокласниците умеят да разграничават простите числа в дадена редица от числа, почти 2/3 от учениците се затрудняват да прилагат свойствата на пропорциите. Почти 40% от седмокласниците демонстрират познания за елементите и свойствата на валчестите тела и се справят успешно с намиране обем на конус, коментират още от МОН.

Учениците се затрудняват при определянето и записването на координатите на симетрична на дадена точка в правоъгълна координатна система. Проблеми има и при разчитането, използването и интерпретирането на данни, представени с текст или диаграма, както и при съставянето на математически модел на реални житейски ситуации и преобразуването му с математически методи и алгоритми.

Само двама ученици от цялата страна имат по 100 точки и на двата изпита.

Диаграма - Резултати в точки от НВО в 7. клас в две поредни години

Всеки ученик може да се запознае с оценената си изпитна работа на 29, 30 юни и 3 юли 2023 г. Информация за мястото и времето ще да бъде публикувана на сайта на РУО – Сливен.

Резултатите можете да видите ТУК.

Facebook Comments