Сливен

Училищен център за изследвания и иновации бе открит в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Сливен

Училищен център за изследвания и иновации „От зрънцето до слънцето“ отвори врати в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Сливен.

Новата лаборатория е създадена чрез финансовата подкрепа на националната програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане на училищна STEM среда“.

Изследователското пространство ще осигури атрактивно обучение за децата чрез игра и симулиране на ситуации от реалния свят.

Учениците ще имат възможност да правят практически опити в интерактивна среда, като по този начин се стимулира техният интерес и креативност.

Facebook Comments