Сливен

Училищен център за изследвания и иновации бе открит днес в СУ “Йордан Йовков” в Сливен

Днес в СУ „Йордан Йовков“ в Сливен беше открит училищен STEM център „Млад изследовател“. Гост на събитието бе Милена Чолакова, началник на Регионалното управление на образованието.

Училищният център за изследвания и иновации е създаден чрез финансовата подкрепа на Национална програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане на училищна STEM среда“.

Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика.

“Трансформацията на училищното пространство промени съществуващия кабинет по физика и астрономия и чрез нов интериорен дизайн се оформиха зони за активност, позволяващи различни режими за учене и творчество на учениците. Всички имат възможност да правят реални опити и да се обучават в интерактивна среда”, заяви директорът на учебното заведение Диана Кънева.

Кънева сподели още, че технологичната среда е обезпечена с иновативни решения по природни науки като безжични научни лаборатории с компактни регистратори на данни, специализирани сетове с лабораторни пособия по биология, химия и физика. Осигурени са още цифрови микроскопи, ученически таблети, софтуер за изследване и анализ на данните и мултидисциплинарни материали за провеждане на експерименти. Заедно със софтуера за анализ, регистраторите на данни осигуряват мултимедийно обучение по проекти.

Компютърната лаборатория позволява на учители и ученици да онагледят учебния материал по природни науки и да разширят възможностите за реализация на проектно-базираното обучение.

Действащият STEM център стимулира креативността и професионалното израстване на учителите.

“Проектът ни за изграждане на училищен STEM център „Млад изследовател“ е финансиран от Министерство на образованието и науката с 50 000 лева и съфинансиран от училищната общност с 5004 лева”, обясни Диана Кънева.

Директорът на СУ “Йордан Йовков” сподели радостта си от изграждането и функционирането на иновативната STEM среда, която по думите й предоставя на ученици и учители активно взаимодействие с различен тип технологии, характерни за 21 век, и фокусира дейностите върху практическото приложение на изучаваната теория.

Facebook Comments