СЛИВЕН

Фирмата по чистота в община Сливен поиска прекратяване на договора

Фирмата, която извършва дейностите по чистота в община Сливен – ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС”, поиска прекратяване на договора. Причината е високата инфлация и невъзможността да продължи да изпълнява дейностите по старите цени. Това става ясно от писмо на фирмата до ръководството на общината.

Кметът Стефан Радев и експерти от администрацията проведоха среща, на която обсъдиха казуса.

„Ще се търси оптимално решение за изход от ситуацията, за да се предотврати криза с боклука. Независимо какво ще е развитието по случая, за хората няма да има повишение на промила в размера на такса смет“, увери кметът.

Въпросът за прекратяването на договора е поставян от фирмата още през пролетта. Водени са редица разговори с нея до момента. По настояване на Община Сливен предоставянето на услугата продължи заради очаквани промени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/ по отношение актуализиране на цените по сключени договори заради инфлацията. През август в промените беше записано, че актуализация на цените може да се направи на база методика, изготвена от Министерски съвет. Към момента е приета методика само за договорите за строителство, но не и за дългосрочните договори за услуги.

Заради полученият правен вакуум, най-вероятно Община Сливен ще предприеме прекратяване на договора и обявяване на нова обществена поръчка. Ще се водят преговори с фирмата да извършва дейностите по чистота до избор на изпълнител, за да не се прекъсва процеса по сметосъбиране, сметоизвозване и други дейности по чистотата. Ще бъде проучен и опитът на други общини в страната в подобни казуси.

Facebook Comments