СЛИВЕН

Център за природни науки отвори врати в ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“ в Сливен

В Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска- Кюри“ в Сливен бе открит Център за природни науки. Той е изграден по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Сред гостите на официалното откриване бе заместниик-кметът по икономическото развитие инж. Стоян Марков. Той поздрави всички за новата придобивка, в която ще намират израз иновативните идеи на преподавателите и учениците. Като бивш възпитаник на гимназията, той сподели удовлетворение от постигнатото през последните години – обновената сграда, кабинетите, лабораториите и новият STEM Център. От името на кмета Стефан Радев той пожела успех на всички, да се радват на още много успешни проекти, на добри партньори в лицето на бизнеса и на реализирани ученици, с които гимназията да се гордее.

От свое и от името на колегите си, партньори и приятели, директорът на гимназията инж. Татяна Башева–Кънева изрази убеденост, че с общи усилия ще успеят да наложат нов образователен модел, с който да се подобри професионалната и житейска перспектива на младите хора в България.

В рамките на откриването беше отслужен водосвет за здраве и успех от свещеник Йоан Петров – преднастоятел на храм „Св. Цар Борис-Михаил” в Сливен. Сред присъстващите бяха още експерти от Регионалното управление на образованието, преподаватели от Инженерно-педагогически факултет и Колеж към ТУ-София в Сливен, партньори, ученици и родители.

Центърът включва две лаборатории, като всяка една от тях акцентира върху определена наука и една зала за презентации. Учениците ще имат възможност да презентират, да отдъхват и да се социализират, да работят по групи или индивидуално. Кабинетите от STEM направлението ще могат да се използват в различни сценарии, като се преконструира оборудването и обзавеждането в кътовете с мека мебел. На разположение са компютъризирани работни места с достъп до интернет и копирна техника и 3D принтер, за нуждите на учебно-образователния процес.

Facebook Comments