България

Югоизточно държавно предприятие – Сливен ще получи 10 млн. лева за залесяване

Югоизточно държавно предприятие – Сливен ще получи 10 млн. лева за залесяване на над 151 хектара и за попълване на площи от над 148 хектара.

Средствата се предоставят по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г. за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания.

Финансовата помощ за Югозападно предприятие – Благоевград е в размер на 12,5 млн. лева. Тя ще послужи за производство и засаждане на над 2,2 милиона дръвчета върху обща площ от 330,5 хектара.

За Южноцентралното предприятие са предвидени 8 млн. лева за залесяване около на 154 хектара и за попълване на горски култури на близо 41 хектара.

До края на годината предстои подписването на още три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Северозападното, Северноцентралното и Североизточното държавно предприятие на обща стойност над 30 млн. лева, с които се планира да се залесят над 600 хектара нови гори.

В рамките на проекта на Северозападно държавно предприятие – Враца, за който се предоставят 10 млн. лева, се предвижда да бъде извършено залесяване на 3623 дка с около 680 хиляди фиданки и отглеждане на 19 806 дка горски култури и 1355 дка млади насаждения.

Също в размер на 10 млн. лв. e бюджетът за Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, с които ще се направи ново залесяване на 5353 дка и ще се подпомогне естественото възобновяваване и производството на посадъчен материал.

Средствата в размер на над 11 млн. лева, предвидени за Североизточно държавно предприятие – Шумен, ще допринесат за залесяване на 230 хектара, както и извършването на съпътстващи дейности.

С дейностите по шестте проекта се предвижда общата площ на новозасъдените гори да е над 1300 хектара, произведените нови фиданки – повече от 2,5 млн., а засадените – над 1 млн. Ще се финансират дейности по залесяване с дървесни видове, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал, ремонт и модернизация на разсадници, доставка на техника. В резултат от изпълнението им ще се увеличи капацитетът на предприятията за производство и засаждане, като се ремонтират разсадниковите стопанства.

Facebook Comments