СЛИВЕН

ЮИДП – Сливен и Технически университет – София залесиха дръвчета за Седмица на гората

Три броя дръвчета кедър и четири броя ела вече красят двора на Инженерно-педагогическия факултет – Сливен към ТУ – София. В инициативата, даваща старт на Седмица на гората 2022 г., взеха участие експерти от ЮИДП ДП гр.Сливен, служители на ДГС – Сливен и представители на Технически университет – София. Залесяването на младите дървета, предоставени от горски разсадник „Абланово“ към горското стопанство в град Сливен, е част от националната кампания на държавните предприятия и държавните горски стопанства с доброволчески организации, граждани и институции, в която чрез беседи и информационни материали се предоставя възможност на участниците освен да залесяват, да научат повече за дейностите, свързани с грижите за гората.

Официални гости на събитието, които се включиха в засаждането на дръвчетата, бяха зам.-директорът на ЮИДП ДП гр.Сливен инж. Станимир Сотиров, ректорът на Технически университет София проф. дн инж. Иван Кралов, проф. дн инж. Георги Тодоров – декан на Машинно-технологичен факултет на ТУ-София и проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков – зам.- Ректор на ТУ-София за „Факултет и Колеж – Сливен“. Те се обединиха около твърдението, че и днес най-важната задача на лесовъдите и на цялото общество е опазване и подобряване състоянието на горите, така, че с гордост и достойнство да предадем на бъдещите поколения една Величествена българска гора и благоприятна градска среда, в която всички живеем.

Facebook Comments