Сливен

ЮИДП – Сливен към ловците: Пазете горите от пожари

Ловният сезон на местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня ще бъде открит тази събота, на 2 октомври 2021 г. По този повод от Югоизточно държавно предприятие – Сливен призовават всички ловци на територията на предприятието да бъдат внимателни заради опасността от възникване на пожари по време на ловните излети.

Паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии на разстояние по-малко от 100 метра от тях е забранено, с изключение на регламентираните за тази цел места. Дори и на тези места ловците не трябва да си тръгват, докато огънят не е напълно изгасен. За защита на дивеча и неговите местообитания е забранено паленето на стърнища, крайпътни ивици, площи със суха растителност и растителността във високопланинските пасища.

Да не се допуска хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит в ловностопанските райони. При предизвикан пожар по време на лов от участници в лова, доказано по надлежния ред, ще се спира ловуването в същия ловностопански район. При възникване на пожар незабавно да се сигнализира на тел. 112.

При ловуване е необходимо да се спазват стриктно правилата за използване на ловни оръжия. И тази година ще се осъществява строг контрол от компетентните органи с цел превенция и избягване на инциденти по време на лов. Ще се следи и за спазване на въведените мерки и противоепидемични изисквания за COVID-19.

Facebook Comments