СЛИВЕН

ЮИДП – Сливен: Над 25 000 домакинства получиха дърва за огрев

Над 230 000 пространствени кубични метра дърва за огрев са определени за директни продажби на физически лица през новия отоплителен сезон от Югоизточно държавно предприятие – Сливен. Количествата са ориентировъчни и при повишено търсене с настъпването на есенно-зимния период държавните горски и ловни стопанства могат да предложат допълнителни обеми. От ръководството на предприятието уверяват, че всички заявки ще бъдат изпълнени и цената няма да бъде увеличавана както през тази, така и през следващата година. Към момента е изпълнен 85% от годишния план на ЮИДП за реализация на дървесината.

До момента, са заплатени и издължени от склад 189 634 пространствени куб. метра дърва за нуждите на населението. Най-много от тях са получени в стопанствата от Бургаска област – 95 760 пр. куб. м. В област Сливен те са 35 884 пр. куб. м, в област Ямбол – 16 907 пр. куб. м, в област Стара Загора – 19 729 пр. куб. м и в област Хасково – 21 354 пр. куб. м, като общо 25 173 домакинства вече са получили заявените от тях дърва.

Във всички държавни горски и ловни стопанства към ЮИДП – Сливен е създадена организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на физическите лица с дърва. От Ръководството на ЮИДП – Сливен апелират гражданите да не се презапасяват с дърва за огрев. Необходимите количества ще бъдат осигурени за населението.

Също така, призовават гражданите да подават сигнали за нередности при констатирани нарушения по време на доставките на дърва за огрев и напомня, че дървесината, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адреса на притежателя й не съответстват на вписаните в билета, подлежи на отнемане, а лицето, което я притежава – на глоба.

Facebook Comments