Любопитно

70-годишнината на поета Тенко Тенев ще бъде отбелязана тази вечер в РБ „Сава Доброплодни”

На 14 юли 2021 г., от 17:00 часа, в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен ще се проведе творческа вечер, посветена на 70-годишнината от рождението на ямболския поет Тенко Тенев.

Тенко Тенев е роден през 1951 г. в Ямбол. Завършва специалност „Българска филология” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (1976) и висше политическо образование (1984) в гр. София.

Повече от четири десетилетия участва активно в обществено-политическия и културен живот на Ямбол. Бил е председател на Окръжния клуб на младата художествено-творческа интелигенция в Ямбол и на литературното обединение “Васил Карагьозов”. Два пъти е бил дирек­тор на Младежки дом – Ямбол /1978-1979 г. и 2005-2008 г./.

От 1991г., в продължение на три последователни мандата, е избиран за общински съветник. В периода 1991-1995 г. е председател на Постоянната коми­сия по култура към ОбС – Ямбол. От 1996 г. до 1999 г. е началник-отдел “Култура и вероизпове­дания”, а от 2000 г. до 2004 г. е директор на дирекция “Социално развитие” в община Ямбол.

Член е на Съюза на българските писатели от 1995 г. Десет го­дини е бил творчески секретар на Дружеството на писателите в Ямбол, а от 2002 г. и до днес е негов председател. Член е на Управителния съвет на Съюза на българските писатели – София.

Автор е на двадесет и четири поетични книги. Стиховете му са превеждани на руски, украински, узбекски, испански, арабски и английски езици.

Носител е на редица награди и отличия, между които наградата „Златен Пегас” на СБП (2004); Националните литературни награди за поезия на името на Дамян Дамянов и Георги Братанов (2008); Нацио­налната поетична награда „Иван Нивянин”(2016); награда „Златен век” – печат на цар Симеон Велики на Министерството на културата – за принос в развитието на културата и по повод 24 май (2017); наградата „Жорж Папазов” на общи­на Ямбол за цялостен принос в областта на културата (2018); наградите „Златен герб” и златен медал „Ради Ива­нов Колесов” (2001) и др.

Тенко Тенев е познат на сливенската публика и от участията си с критически обзори за раздел „поезия” в ежегодните прегледи на книжната продукция на сливенските автори, организирани от РБ ”Сава Доброплодни” вече повече от двадесет години. Той е и член на журито за определяне на носителя на националната награда за поезия на името на Дамян Дамянов на община Сливен в последните три издания на конкурса.

Поезията на Тенко Тенев е непреднамерен, човешки благослов към неоскърбените бездни в човешката душа. Стиховете му са израз на пантеистичната идея за вечното дви­жение в света. В това безпощадно състезание със себе си поетът се опитва да съхрани за хората вярата им в доброто. Може би тъкмо в клетвения смисъл на тази вяра се крият и малките тайни на неговата поезия.

В началото на творческата вечер ще прозвучат едни от най-популярните и награждавани в различни конкурси стихотворения на поета.

Обзор на творчеството на Тенко Тенев ще представи литературният критик Димитър Бечев. Ще бъде представено и съвместното библиографично издание за поета, издадено само преди два месеца от РБ ”Георги Раковски” – Ямбол и РБ ”Сава Доброплодни” – Сливен.

Снимка: Делник

Facebook Comments