БЪЛГАРИЯ

933 лева става минималната работна заплата от 1 януари 2024 г.

От 1 януари 2024 г. минималната работна заплата става 933 лв. В момента тя е 780 лв. Увеличението от 153 лв. се отнася за повече от половин милион работещи, които в момента получават минимален доход. 

„България продължава да бъде държавата с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз. Ние поетапно трябва да излезем от ситуацията на икономика, която привлича инвеститори главно с ниските си възнаграждения“, заяви министър-председателят Николай Денков.

Правителството определя новия размер на най-ниското възнаграждение според изискванията на Кодекса на труда. Законът гласи, че минималната работна заплата за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. 

Facebook Comments